Vill ni veta mer om någon kitespot utöver den informationen som finns med här så kontakta oss.Slätthammar (Almö), Ronneby
Avsides badplats med stora ytor att rigga på. Riggning på gräs. Almö naturreservat. Fint kiteställe! Bra parkering i direkt anslutning till badplatsen. Optimal vind SSV. Funkar från SSO till SV. Sandbotten och långgrunt intill badplatsen. Kan vara byigt, framför allt vid för mycket västligt. Ej stora vågor. Delvis plattvatten.
Finns med på WOO sports.
 Kartbild Slätthammar

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Torkö (södra), Ronneby
Badplats med dels sandstrand och dels gräsyta. De flesta badande väljer dockTorkö Stenbrott som ligger i direkt anslutning till spotten. Från parkering cirka 1000 meter (10-15 minuter gångtid). Går även att lägga till med båt. Stora ytor att rigga på. Riggning på gräs/sandstrand. Vik på norra sidan av sandstranden vilket delvis genererar till plattvatten. Södra sidan av stranden öppet hav med vågor. Enklast att gå i på norra sidan, då frånlandsvind (fast i vik) vid sydliga vindar.
Optimal vind SV (med tanke på viken). Funkar från VSV till S. Sandbotten och långgrunt på norra sidan av stranden. På södra sidan sandbotten men blir snabbt djupt, stranden kort och stenigt därefter vid land.
Finns med på WOO sports.
Kartbild Torkö

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Eneholmen, Ronneby Kräver båt
Lättillgänglig ö med stora ytor för att rigga. Riggning på äng. Sommartid kan här vara badgäster. Sandbotten och långgrunt. Ej stora vågor. Plattvatten vid ostliga vindar, annars delvis plattvatten. Optimal vind N, alternativt SO (plattvatten). Funkar från NV till OSO, bör även funka på SV. Norra delen av ön är ganska hög, risk för byiga vindar. Väldigt bra tilläggningsplats på norra sidan, ljupt vatten intill klippa. Mindre båtar kan dras upp på stranden i viken på västra sidan.
Finns med på WOO sports.
Kartbild Eneholmen

Tryck HÄR för
position

Lindö udde, Ronneby
Lindö naturreservat. Bra vindprognoser. Ofta vågor som kan bli väldigt stora. Bra riggningsyta men mycket sten då man går i vattnet. Riggning på gräs/sand. Tvungen att bodydragga ut förbi stenarna innan man kan ta på brädan. För att komma tillbaka måste man även då bodydragga in mellan stenarna. Inget nybörjarställe och full kontroll av kiten är ett måste!
Optimal vind SV. Funkar från OSO till VSV. Bra parkering nära riggplats, glöm ej stänga boskapsgrind. Går även att parkera utanför reservatet och gå sista biten. Ofta vindsurfare på stället. Ofta fågelskådare.
Finns ej på WOO sports.
Kartbild Lindö udde

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Gökalv badplats, Ronneby
Kommunal badplats, surfing förbjudet mellan 1 maj-30 september. Bra yta att rigga på. Riggning på gräs. Träd i närheten att tänka på. Bra stor parkering i direkt anslutning till kitespot. Optimal vind V. Funkar från VSV till NV. Kan vara väldigt byigt vid riggplats. Sandbotten och relativt långgrunt. Viken norr om badplatsen kan erbjuda plattvatten, sandbotten och relativt långgrunt. Annars normala vågor. Några stenrös utanför, synliga.
Finns ej på WOO sports
Kartbild Gökalv badplats

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Nötanabben, Ronneby
Nötanabben gravfält. Stora öppna ytor att rigga på men väldigt stenigt. Lite småbuskar vid strandlinjen samt mindre träd. Går man i vattnet på västra sidan kan där vara lite sten. Går även att gå i vattnet via stranden på norra sidan. Optimal vind VSV. Funkar från SV till N. Kan vara byigt på land. Enklast att komma till platsen med båt. Tilläggning stranden på västra sidan alternativt stranden på norra sidan, mer i lä på nordsidan vid sydliga vindar. Parkering med bil sker på samma ställe som till Gökalv badplats. Därefter går man en stig till Nötanabben, 10-15 minuter gångtid. Stenrös utanför i vattnet, synliga. Norr om Nötanabben finns vik med sandbotten och relativt långgrunt, samma som beskrivs på Gökalvs badplats. Viken norr om Nötanabben, Byrumaviken, kan bli relativt plattvatten fast risk för byiga vindar. Annars normala vågor.
Finns med på WOO sports.
Kartbild Nötanabben

Tryck HÄR för
position

Solvik, Ronneby
Solvik camping. Väldigt liten campigplats med några få husvagnar på plats. Stor yta att rigga på. Riggning på gräs/grus. Större träd precis vid strandkanten att tänka på. Sandbotten, blir djupt först några meter ut. Ofta byiga vindar men kan vara ett bra alternativ om man tycker det blåser för mycket längre ut, exemplevis vid Gökalv badplats. Optimal vind VSV. Funkar från SV till V. Normala vågor.
Finn ej på WOO sports.
Kartbild Solvik

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Klåven, Ronneby Kräver båt
Går att kita på både östra och västra sidan av ön. Östra sidan, i viken, kan bli bra plattvatten vid frånlandsvind. Östra sidan ofta normala vågor. Bra riggningsytor. Riggning på äng/berg. Stenigt då man går i vattnet. Man bottnar ej i viken. Optimal vind V. Funkar från VSV till VNV. Går även att kita på vid ostliga vindar, vattnet i viken på östra sidan blir dock stökigare då. Bra tilläggningsplats med båt, djupt intill klippa. Ofta betande får på ön sommartid. Vid lågvatten kan man gå över till Dunsö.
Finns med på WOO sports.
 Kartbild Klåven

Tryck HÄR för
position

Saxemara norra badplats, Ronneby
Kommunal badplats intill camping. Surfing förbjudet mellan 1 maj-30 september. Bra riggningsyta. Riggning på gräs/sand. Flytbryggor uppdragna på strand kan dock vara lite i vägen beroende på hur man har placerat dem. Optimal vind O. Funkar från NO till OSO. Bra stor parkering intill riggplats. Delvis vass längs med strandkanten runt om i viken. Sandbotten. Relativt långgrunt vid badplats. Ej stora vågor.
Finns ej på WOO sports.
Kartbild Saxemara norra badplats

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Saxemara södra badplats, Ronneby
Liten kommunal badplats efter campingen. Surfing förbjudet mellan 1 maj-30 september. Liten yta att rigga på, svårt att självlauncha. Riggning på sand/sten. Träd nära riggplats. Optimal vind S. Funkar från SO till VSV. Sandbotten men ej långgrunt. Stenar nära land. Normala vågor. Parkering vid Saxemara norra badplats. Stig går bakom campingen till södra sidan.
Finns ej på WOO sports.
Saxemara södra badplats

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Eneskärvet, Ronneby Kräver båt
Fågelskydd mellan 1 april-15 juli. Stabila vindar. Mindre klippöar i närheten. Plattvatten på flera ställen bakom öarna. I övrig normala vågor.
Optimal vind SO. Funkar från NO till SSV. Okej att lägga till med båt men stenar nära land. Förtöjning i land med ankare i vattnet. Riggning på klippor. Igång i vattnet från klipphällorna.
Finns med på WOO sports.
Kartbild Eneskärvet

Tryck HÄR för
position